ช่องทางการจัดจำหน่ายของบริษัทจะเป็นลักษณะ Business to Business ปัจจุบันสินค้าของบริษัทได้จัดจำหน่ายครอบคลุมในทุกช่องทาง เช่น 7-11 (CP ALL), 7-Catalog, 1577 Home shopping, Watson, Boots, Pure Pharmacy (ร้านยาเพรียว), Home fresh mart, Gourmet market, Lotus, Tsuruha (ร้านยาซูรูฮะ) เป็นต้น

next prev